İÇİMİZDEKİ ÇOCUK

Bildergebnis für İÇİMİZDEKİ ÇOCUK

Saygıdeğer köprü dergisi okuyucuları hayata dair yazılarımla sizlerle tekrar buluşmaktan ötürü mutluluğumu bildirmeliyim. Umarım geçtiğimiz sayıdaki ‘’Burada ve Şimdi’’ başlıklı yazımı okuma imkanı bulmuşsunuzdur. Orada bütüncül olarak sıralamaya çalıştığım Kişisel gelişimimizle ilgili konuları detaylandırarak aktarmak istiyorum. Bu sayıdaki konum da İçimizdeki Çocuk oldu.

„İÇİMİZDEKİ ÇOCUK“ weiterlesen

BİR PADİŞAH GELENEĞİ : HAVUZA PARA ATMAK

Ähnliches Foto

Günümüzde süs havuzlarına ya da dinî mekânlardaki havuzlara para atmak âdet olsa da bunun tarihî gerçekliği 1.Mustafa’ya dayanır. Osmanlı padişahlarından 3.Mehmet’in oğlu olan 1.Mustafa zayıf ve narin bir yapıya sahipti. Sık sık türbe ziyaretleri yapar, çokça sadaka dağıtırdı. Sarayda Kur’ân-ı Kerim eğitimi alır, dini eserler okurdu. 1.Mustafa saltanatta gözü olmadığı için tahttan sevinçle inmiş, en küçük memnuniyetsizlik göstermemiştir. Bazı kaynaklarda “Deli Mustafa” olarak da geçen Sultan Mustafa deli değildi. Deliliğine delil olarak gösterilen sarayın havuzundaki balıklara altın para atması olayının arkasındaki gerçek başkaydı. Sultan Mustafa’nın havuzdaki balıklara altın atmasının sebebi; bunu saraydaki hizmetkârlara sadaka vermenin bir yolu olarak benimsemiş olmasıydı.

„BİR PADİŞAH GELENEĞİ : HAVUZA PARA ATMAK“ weiterlesen

HOCA AHMET YESEVİ

Bildergebnis für ahmet yesevi

Yahya Kemal Beyatlı diyor ki:”Hele bir araştırın bakalım. Göreceksiniz ki, bizim milletimizi asıl onda bulacaksınız. “

Batı Türkistan’ın Sayram şehrinde doğmuş ve tasavvufi marifetleri Buhara töresinde edinmiş bulunan Hoca Ahmet Yesevî, tarikat kurucusu, şair ve din büyüğü olarak Türk dünyasının manevi hayatını etkilemiş ender kişilerden biridir. Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli, Hacı Bayramı Veli, Geyikli Baba ve Sarı Saltuk gibi Anadolu erleri Hoca Ahmet Yeseviyi Anadolu topraklarına taşımışlardır.

„HOCA AHMET YESEVİ“ weiterlesen

SARAY DAMATLARI

Ähnliches Foto

Kâğıthane deresi, mehtaplı geceler, sandallardan gelen gazeller, nilüfer yapraklarında dinlenen kurbağalar, lale bahçelerinde, sırtlarında mumlarla gezinen kaplumbağalar, şemsiyeli kadınlar, göz ucuyla süzmeler, yana yıkılan fesler… Dahası: ‘Gidelim servi revanım yürü Sa’dabad’e ‘denilen zamanlar.

„SARAY DAMATLARI“ weiterlesen

“Müşteri velinimetimdir”

Ne güzel bir deyimdir, kalplere ferahlık veren, gözlerin aydınlanmasına vesile olan ve dahası toplumun her kesimini ‘Veli’, getirdiğini de ‘Nimet’ olarak kabul eden bu deyim. Bu iki kelime, sadece müşteri kavramının arkasından geldiğinde birlikte anılır. Zira içinde hem müjde, hem de mesuliyeti ihtiva eder. Veli ile mesuliyeti, Nimet ile de müjdeyi topluma servis eder.

Bildergebnis für iyi davranmak

„“Müşteri velinimetimdir”“ weiterlesen

Kadıköy

Hıdır Bey Çelebi

Ähnliches Foto

Osmanlı Devleti, Fatih Sultan Mehmet Han ile yeni bir sayfa açmıştır. Çağ değiştiren bu padişah, İstanbul’u İslam’ın merkezi haline getirmiş ve İslami hükümlerin uygulanması için İstanbul’a ilk kadıyı tayin etmiştir. Osmanlı mülkü, Payitaht olan İstanbul’dan, İstanbul ise saraydan yönetilirken, saray da kadılık merkezine karşı sorumlu bir durumdadır. İstanbul’un ilk kadısı olan Hıdır Bey Çelebi, hukukun karşısında herkesi eşit tutmuştur. Bir defasında huzuruna Fatih’i çıkarmış ve onu bir vatandaş olarak yargılamıştır. Hıdır Bey Çelebi İstanbullulara ve tüm dünyaya, padişahın da üstünde bir gücün varlığını ispat etmiş ve din olgusunun herkesin üzerinde olduğunu kesin çizgilerle ortaya koymuştur. „Kadıköy“ weiterlesen