“Müşteri velinimetimdir”

Ne güzel bir deyimdir, kalplere ferahlık veren, gözlerin aydınlanmasına vesile olan ve dahası toplumun her kesimini ‘Veli’, getirdiğini de ‘Nimet’ olarak kabul eden bu deyim. Bu iki kelime, sadece müşteri kavramının arkasından geldiğinde birlikte anılır. Zira içinde hem müjde, hem de mesuliyeti ihtiva eder. Veli ile mesuliyeti, Nimet ile de müjdeyi topluma servis eder.

Bildergebnis für iyi davranmak

„“Müşteri velinimetimdir”“ weiterlesen

Kadıköy

Hıdır Bey Çelebi

Ähnliches Foto

Osmanlı Devleti, Fatih Sultan Mehmet Han ile yeni bir sayfa açmıştır. Çağ değiştiren bu padişah, İstanbul’u İslam’ın merkezi haline getirmiş ve İslami hükümlerin uygulanması için İstanbul’a ilk kadıyı tayin etmiştir. Osmanlı mülkü, Payitaht olan İstanbul’dan, İstanbul ise saraydan yönetilirken, saray da kadılık merkezine karşı sorumlu bir durumdadır. İstanbul’un ilk kadısı olan Hıdır Bey Çelebi, hukukun karşısında herkesi eşit tutmuştur. Bir defasında huzuruna Fatih’i çıkarmış ve onu bir vatandaş olarak yargılamıştır. Hıdır Bey Çelebi İstanbullulara ve tüm dünyaya, padişahın da üstünde bir gücün varlığını ispat etmiş ve din olgusunun herkesin üzerinde olduğunu kesin çizgilerle ortaya koymuştur. „Kadıköy“ weiterlesen