HOCA AHMET YESEVİ

Bildergebnis für ahmet yesevi

Yahya Kemal Beyatlı diyor ki:”Hele bir araştırın bakalım. Göreceksiniz ki, bizim milletimizi asıl onda bulacaksınız. “

Batı Türkistan’ın Sayram şehrinde doğmuş ve tasavvufi marifetleri Buhara töresinde edinmiş bulunan Hoca Ahmet Yesevî, tarikat kurucusu, şair ve din büyüğü olarak Türk dünyasının manevi hayatını etkilemiş ender kişilerden biridir. Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli, Hacı Bayramı Veli, Geyikli Baba ve Sarı Saltuk gibi Anadolu erleri Hoca Ahmet Yeseviyi Anadolu topraklarına taşımışlardır.

„HOCA AHMET YESEVİ“ weiterlesen

MÜSLÜMAN ÇOCUKLARI DEİZME NEDEN KAYAR?

Bildergebnis für DEİZM

Son yıllarda Türkiye’de oluşturulmaya çalışılan tuhaf tuhaf olduğu kadarda akıldan mantıktan uzak bir din olgusunun oluşturulmaya çalışılması yüzünden, nasıl bir yola doğru gittiğimizin de hiç farkına varamadığımızı görmekteyiz. Neredeyse her sabah uyandığımızda akıl ve mantık dışı, vahiy ve sünnete dayanmayan merdiven altı fetvalarla karşılaşmaktayız.

„MÜSLÜMAN ÇOCUKLARI DEİZME NEDEN KAYAR?“ weiterlesen

KUR’AN VE SÜNNETTE MÜSLÜMANLARIN VASIFLARI

Bildergebnis für MÜSLÜMAN KELİMESİ

Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de biz insanları güzel ve donanımlı bir şekilde yarattığını, sorumlu varlıklar olduğumuzu ve sorumluluklarımızın da neler olduğunu bildirmiştir.

Yüce Allah sonsuz ilim sahibi, her şeyi bilen, insanlardan sorumluluklarını yerine getirmesini isteyen, eğiten, nâsuh bir tövbe ile tövbe edenleri bağışlayacağını bildiren ve daha birçok güzel isimleri (Esma-il Hüsna) olan bir varlıktır. Allah bu isim ve sıfatların bizce tasavvuru mümkün olmayan en yüce derecelerine sahiptir. Yeryüzünde bu sıfatlara kendi sınırlı imkanları (cüzi irade) ölçüsünde sahip olan tek varlık insandır. Bundan dolayıdır ki, insanın üstün bir varlık, “Allah’ın halifesi” olmasının sırrı buradadır.

„KUR’AN VE SÜNNETTE MÜSLÜMANLARIN VASIFLARI“ weiterlesen

İSLAM TARİHİNDE BİR İLK, SİVİL İNSİYATİF

Bildergebnis für CEMEL VAKASI

Cemel vakısını farklı okuma…

Malumdurki Hz.Ali (ra) efendimizin zamanı sıkıntılı bir dönemdir. Fakat bu dönem, islam ümmetine bir takım geleneksel davranışlarıda kazandırmışdır.Cemel vakıası olarak tarihde yerini alan Hz.Aişe (rah) ile Hz.Ali (ra) arasında vuku bulan bu savaş, netice itibarı ile değil başlangıcı itibarı ile ele alınması daha doğru olacaktır. İslam tarihi okuyanlar , acaba sorusu ile bir çıkmaza girdikleri bu olay, sadece menfi değil müsbet bir vakıa olarakta değerlendirilmelidir.

„İSLAM TARİHİNDE BİR İLK, SİVİL İNSİYATİF“ weiterlesen

SARAY DAMATLARI

Ähnliches Foto

Kâğıthane deresi, mehtaplı geceler, sandallardan gelen gazeller, nilüfer yapraklarında dinlenen kurbağalar, lale bahçelerinde, sırtlarında mumlarla gezinen kaplumbağalar, şemsiyeli kadınlar, göz ucuyla süzmeler, yana yıkılan fesler… Dahası: ‘Gidelim servi revanım yürü Sa’dabad’e ‘denilen zamanlar.

„SARAY DAMATLARI“ weiterlesen

Zemzem Suyu ve Tarihçesi

İbrahim (as), karısı Hacer ve oğlu İsmail’i, kuş uçmaz kervan geçmez bir bölge olan Mekke (eski adı ile BEKKE) vadisine getirip bırakmıştır. Bunun ilahi bir emir gereği yapıldığı, dini metinlerde teferruatlı bir şekilde mevcuttur. Hacer annemiz Safa ile Merve tepeleri arasında su bulmak için çırpınırken bir taraftan da ağlayan oğlu İsmail’i susturma ve oyalama çabasındadır. Sıcağın insana serap gösterdiği ve baktığı tepelerde sanki su varmış gibi yanılttığı bir durumdadır Hacer annemiz.

Ähnliches Foto

„Zemzem Suyu ve Tarihçesi“ weiterlesen