Oruç tutmak veya Orucu tutmak…

Elhamdülillah Müslümanım denkleminin arkasında saklı olan reçetelerden birisi de orucu tutmaktır. Her ibadette olduğu gibi bunda da emir sahibi Yüce Rabbimiz, uygulamalı tanıtımcısı ise Resulullah (sav) Efendimizdir.

Bildergebnis für oruc ve ramazan

Oruç aslında klasik bir anlatımdır. Fakat modernlik adına ibadetlere getirdiğimiz birçok yeni yorum, kanaatimce bizleri asıl olandan uzaklaştırmıştır. İşte meşhur orucun faydaları:

Oruç tutmak, insanın bünyesine (sağlığına) çok faydalıdır.

Oruç tutmak, fakirin ve düşkünün halini anlamamıza yarayan bir sosyal etkileşimdir.

Oruç tutmak, insanlar arası (iftarlar vesilesiyle) ilişkileri canlandırır ve güçlü kılar.

Oruç tutmak, kişiyi manevi olarak besler…

 

Bu ve buna benzer yeni yaklaşımlar bize ne kazandırdı, bir bakın etrafınıza. Acaba oruç tutanların sayısında bir artış oldu mu? Yoksa camilere insanlar sığmaz hale mi geldi?

Oruç tutmak, beden sağlığı için emredilmiş olsaydı, doktorların oruç tutmasına gerek kalmazdı.

Oruç tutmak, fakirin halini zenginin anlaması için olsaydı, fakirlerin ve düşkünlerin oruç tutmalarına gerek kalmazdı.

Oruç tutmak, insanlar arası ilişkileri geliştirmek için olsaydı, bu konuda mahir halkla ilişkiler uzmanlarının oruç tutmaları gerekmezdi.

Oruç tutmak, kişinin maneviyatını güçlendirseydi, alimlerin oruç tutmalarına gerek kalmazdı.

Bildergebnis für oruc ve ramazan

Halbuki eskiden Ramazan aylarında oruç tutmamak, tutmayanlar için dahi bir utanç ve sıkıntı vesilesi idi. O zamanlarda oruç tutmamak yerine, orucu tutamamak ifadesi kullanılırdı. Zira orucu sadece özrü olanlar ve Müslüman olmayanlar terk ederlerdi. Peki ama o fakir ve eğitim seviyesi düşük olan halkın gösterdiği bu hassasiyeti, neden bugünün olanakları bol olan toplumu göstermemektedir. Her şeyin olduğu bir yerde oruç tutanların olmaması, biraz da oruç tutma algısının eksikliğinden olsa gerek.

Oruç eskiden Allahın topluma olan emri iken, şimdilerde kişi ile Allah arasına sıkıştırılmıştır. “Oruç benimle Allah arasındadır, kimseyi ilgilendirmez, ister tutarım, ister tutmam.” Oruç kişiye özel kılınmaya çalışılmaktadır. Eğer böyle olsaydı, Allah oruç emrini gece kimsenin görmediği bir zaman diliminde sorumlu tutardı. Böylece herkes kendi ibadetini kendine saklardı. Halbuki oruç ibadetinde göstermek ve yaymak esastır. Sahuru, iftarı, teravihi, Kadir Gecesi, fıtır sadakası ve bayramı ile Ramazan ayı ve Ramazan ibadeti bir bütündür.

Peki ama o zaman oruç nedir? Oruç kelime itibariyle SAVM kelimesinden (farsça) tercüme edilerek dilimize aktarılmıştır. Mana itibariyle de tutmak, muhafaza etmek ve boyun eğmek gibi anlamlara gelmektedir. Oruç ibadetinin iki boyutu vardır:

Bildergebnis für oruc ve ramazan

1.Oruç kişiye özeldir. İnsanın yemeden, içmeden ve cinsi münasebetten uzak kalmasıdır. Bu fiillerin Savm yani Oruç kelimesinin anlamı ile alakası ise, nefsi kabartan ve kontrolden çıkmasını sağlayan etkenler olmasıdır. O halde kişi orucu tutarak, nefsini tutmuş ve onun hırçınlaşmasını önlemiştir. Onu dünyaya ve dünyanın meşguliyetlerine bağlayan köprüleri bir aylığına da olsa askıya almıştır. Her türlü olumsuz davranışa “Ben oruçluyum” diyerek, mukabele ederek nazikçe savuşturmak, nefsi tutmaktır. Baskın duygularımız günlük hayatta yeme, içme ve cinsi münasebetle ön plana çıkarak, irfani duygularımızı (Acelecilik yerine sükunetli davranmak, konuşmak yerine dinlemek vb) yok etmektedir. Orucu tutan, o irfani duyguları tekrar görünür kılandır.

 

2.Oruç genele açıktır. Aile ile başlar, tüm ümmeti kuşatacak şekilde genişler. Sahur aile, iftar ümmet bilinçlenmesini sağlar. Orucu tutmak, Allah’ın adı ile başlamaktır hayata, onun adı ile bitirmektir. Sahur insanın doğumunu, iftar insanın ölümünü sembolize eder. İnsanın hayatta önce ailesine, sonra da topluma karşı sorumlulukları mevcuttur. Allah’ın Resulü (sav) sahuru terk etmekten kaçındırmış, iftarsız ikinci gün orucunu yasaklamıştır. Orucu tutmak vazife ve sorumlulukları tutmak, onlarda ihmalkarlık yapmamak demektir.

Ähnliches Foto

Orucu tutmak Müslümanın yaşama şeklidir. Oruç tutmak ise Müslümanın bir aylık vazifesidir. Hayatı oruç olmayan bir insanın bir ayı oruç olsa bile, hangi iftar onu mutlu ve daim kılar ki?

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.