BABA OLMAK

Bildergebnis für baba olmak

Babalık, ister kız ister erkek evlat için olsun, bir ihtiyaçtır. Anne-kız, baba-oğul ilişkilerinde püf noktası şudur: Biri geleceğin annesini, diğeri babasını yetiştirir. Atasözünde olduğu gibi ”Oğlan babadan öğrenir meclis gezmeyi, kız anadan öğrenir sofra yazmayı/kurmayı.”

Kız ve erkek evlatların babaya olan ihtiyaçları temelde aynı olmakla birlikte, içerik olarak farklılık göstermektedir. (Resul-i Ekrem (s.a.a) buyurmuştur: „Çocuklarınızı iyi eğitin ki Yüce Allah sizleri affetsin.“ Mekarim-ul Ahlak, s.255). Unutmayalım ki, evlat istediğimiz gibi değil, yetiştirdiğimiz gibi büyüyen bir canlıdır.

Günümüzde toplumdaki sosyal ve ekonomik değişimler, geleneksel aile yapılarında ve aile içi görev ve sorumluluk alanlarında da değişikliklere sebep olmuştur. Annelerin çalışan statüsüne girmesi, babaların ev içi sorumluluklara ortak olmaları ve çocuklarla daha fazla vakit geçirmeleri ihtiyacını doğurmuştur.

Bildergebnis für baba olmak

Tahminen baba;

-1700’lü yıllarda çocuklarının dini ve okuma yazmayı öğrenmesinden ve bir meslek edinip yuva kurmasından sorumlu idi.

-1800’lü yıllarda ekmek parasını kazanan ve çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayan kişi rolünü üstleniyordu.

-1900’lü yılların ikinci yarısından itibaren de ekmek parasını kazanan kişi olmasının yanında, erkek çocuk için cinsel model olmasına da dikkat çekilmeye başlandı. Bu dönemde çocuğun sosyal ve duygusal ihtiyaçlarından anne sorumluydu.

-1900’lü yılların sonunda ise baba, çocuklarının her tür ihtiyacı ile ilgilenen, gerektiğinde onların bakımını üstlenen, onlarla oyun oynayan, parklara giden bir yetişkin rolünü alıyordu.

-Artık günümüzde babaları, hamileliğin ilk günlerinden itibaren anne ile sorumluluğu paylaşan, çocukları ile duygusal bir bağ kuran rollerde görüyoruz.

BABA – ÇOCUK İLİŞKİSİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Bildergebnis für baba olmak

Bu ilişki neden önemli diye sormak dahi abestir. Fakat günümüzde ailelerin hızla parçalandığını ve geride enkaz olarak çocukların kaldığını maalesef sık sık görmekteyiz. Ailenin temel taşları olan Anne ve Baba, çocukları için ne denli önemli olduklarının farkına varsınlar diye, kısaca da olsa bu ilişkiden bahsetmek yerinde olacaktır.

Çocuğun benlik algısının gelişmesini sağlar: Bireyin kendisini algılama ve tanımlama biçimine benlik denmektedir. Güçlüyüm, akıllıyım, değerliyim, önemliyim vb… Baba çocuğun kendine ve dünyaya güven duygusunun gelişmesinde büyük bir öneme sahiptir. Güven ve sevgi dolu bir baba – çocuk ilişkisi, çocuğun girişimci, atılgan ve sosyal bir birey olmasına katkıda bulunur.

Süleyman (as) daha on bir yaşında bir çocuk iken, babası Davut (a.s.) birçok işinde onunla istişarede bulunurdu.
Bir rivayete göre, iki kadın, yanlarında iki oğlan çocuğu olduğu halde yolda giderlerken kurt gelerek birinin (büyük kadının) çocuğunu kapıp gider. Bunun üzerine çocuğunu kurda kaptıran büyük kadın, “Kurt senin çocuğunu götürdü” der öbür kadına. O da “Hayır, senin çocuğunu götürdü” der. Nihayetinde mahkemeye giderler. Davut (as) olayı dinledikten sonra oğluna döner ve “Hadi bakalım, çöz bu meseleyi” der. Süleyman (a.s.) “Haydi, bana bir bıçak getirin de çocuğu ikiye böleyim” deyince küçük kadın, “Aman, öyle yapma! Bu çocuk o kadınındır” der. Bunun üzerine Süleyman (a.s) çocuğun küçük kadına ait olduğuna hükmeder.

Çocuğun bilişsel gelişimine olumlu katkılarda bulunur: Yapılan araştırmalar, babasıyla yakın ve kaliteli ilişki içinde olan çocukların zihinsel gelişimlerinin ve akademik başarılarının olumlu yönde etkilendiğini göstermektedir.

Çocuğun kişilik ve ahlak gelişimini güçlendirir: Babanın çocuğa model olması çocuğun toplumsal ve kişilik değerlerinin (dürüst olma, yalan söylememe, başkalarının hakkına saygılı olma, iyi iletişim kurma, kurallara uyma vb…) gelişimini etkilemektedir. Babanın tavır ve davranışları çocuğun sınırlarının nerede başlayacağını belirler.

Cinsiyet rollerinin benimsenmesinde önemli rol oynar: Yapılan araştırmalar babanın anneden farklı olarak, çocuğun cinsiyetine göre davranmaya daha müsait olduğunu göstermektedir. Şunu da unutmamak gerekir ki, baba aileye kültür tarafından belirlenmiş erkeklik ve kadınlık kavramlarını aktaran birinci kişidir.

Erkek çocuğun özdeşim modeli olarak babayı seçmesi için, babanın oğluyla sağlıklı bir iletişim, uyumlu ve doyumlu bir ilişki içinde olması, sağlıklı bir model olması gerekir. Kız çocuğunun cinsiyetini benimsemesi için babanın, kızının feminen davranışlarını onaylaması çok önemlidir.

Bildergebnis für baba olmak

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.