Aile İçi Tartışmalar Ve Çocuklar

Ähnliches Foto

Şahsiyet gelişiminin en yoğun olduğu dönem, çocukluk çağlarıdır. Bu dönemde çocuklar etrafına olup bitenlere dikkat kesilirler. Hayatı, insanları ve hâdiseleri, ev içerisindeki münâsebetlerle, özellikle anne-baba-çocuk arasındaki iletişimle anlamaya çalışırlar. Herkesin birbirnin hakkını çiğnediği, kişilerin başına buyruk davrandığı ya da bir otoritenin kimseye nefes aldırmayacak kadar her şeyde söz sahibi olduğu aileler, çocuklarda kalıcı duygu ve davranış bozukluklarına neden olmaktadır.

„Aile İçi Tartışmalar Ve Çocuklar“ weiterlesen

Yaşama Yerleşmek, Küçük Şeyler 3

Bildergebnis für yaşama yerleşmek 

Yazar: Prof. Dr. Üstün Dökmen

1954 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Uygulamalı Psikoloji (Klinik Psikoloji) ,Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında eğitim almış ve   1995’te  profesörlük derecesine ulaşmışdır.  Üstün Dökmen’in bilimsel kitaplarının ve makalelerinin yanı sıra, şiir kitapları ve tiyatro eserleri de bulunmaktadır.

Kitaba dair „Yaşama Yerleşmek, Küçük Şeyler 3“ weiterlesen

“Müşteri velinimetimdir”

Ne güzel bir deyimdir, kalplere ferahlık veren, gözlerin aydınlanmasına vesile olan ve dahası toplumun her kesimini ‘Veli’, getirdiğini de ‘Nimet’ olarak kabul eden bu deyim. Bu iki kelime, sadece müşteri kavramının arkasından geldiğinde birlikte anılır. Zira içinde hem müjde, hem de mesuliyeti ihtiva eder. Veli ile mesuliyeti, Nimet ile de müjdeyi topluma servis eder.

Bildergebnis für iyi davranmak

„“Müşteri velinimetimdir”“ weiterlesen

Zemzem Suyu ve Tarihçesi

İbrahim (as), karısı Hacer ve oğlu İsmail’i, kuş uçmaz kervan geçmez bir bölge olan Mekke (eski adı ile BEKKE) vadisine getirip bırakmıştır. Bunun ilahi bir emir gereği yapıldığı, dini metinlerde teferruatlı bir şekilde mevcuttur. Hacer annemiz Safa ile Merve tepeleri arasında su bulmak için çırpınırken bir taraftan da ağlayan oğlu İsmail’i susturma ve oyalama çabasındadır. Sıcağın insana serap gösterdiği ve baktığı tepelerde sanki su varmış gibi yanılttığı bir durumdadır Hacer annemiz.

Ähnliches Foto

„Zemzem Suyu ve Tarihçesi“ weiterlesen

Kadıköy

Hıdır Bey Çelebi

Ähnliches Foto

Osmanlı Devleti, Fatih Sultan Mehmet Han ile yeni bir sayfa açmıştır. Çağ değiştiren bu padişah, İstanbul’u İslam’ın merkezi haline getirmiş ve İslami hükümlerin uygulanması için İstanbul’a ilk kadıyı tayin etmiştir. Osmanlı mülkü, Payitaht olan İstanbul’dan, İstanbul ise saraydan yönetilirken, saray da kadılık merkezine karşı sorumlu bir durumdadır. İstanbul’un ilk kadısı olan Hıdır Bey Çelebi, hukukun karşısında herkesi eşit tutmuştur. Bir defasında huzuruna Fatih’i çıkarmış ve onu bir vatandaş olarak yargılamıştır. Hıdır Bey Çelebi İstanbullulara ve tüm dünyaya, padişahın da üstünde bir gücün varlığını ispat etmiş ve din olgusunun herkesin üzerinde olduğunu kesin çizgilerle ortaya koymuştur. „Kadıköy“ weiterlesen

BABA OLMAK

Bildergebnis für baba olmak

Babalık, ister kız ister erkek evlat için olsun, bir ihtiyaçtır. Anne-kız, baba-oğul ilişkilerinde püf noktası şudur: Biri geleceğin annesini, diğeri babasını yetiştirir. Atasözünde olduğu gibi ”Oğlan babadan öğrenir meclis gezmeyi, kız anadan öğrenir sofra yazmayı/kurmayı.”

„BABA OLMAK“ weiterlesen

EBEVEYNLİK İÇİN PRATİK İPUÇLARI

Suçlamadan kaçınma

Eleştiri ve suçlama, çoğu zaman daha ileri düzeyde güçlüklere ve üzüntülere yol açan yok edici kuvvetlerdir. Bunlardan kaçınmanın anahtarı çocuğu değil davranışı yargılamaktır. „Sen kötüsün.“ demek yerine „Birine vurmak kötüdür.“ demek daha yapıcıdır. Çocuk birine vurmaktan kaçınabilir ama başka bir kişi olamaz.


„EBEVEYNLİK İÇİN PRATİK İPUÇLARI“ weiterlesen