İÇİMİZDEKİ ÇOCUK

Bildergebnis für İÇİMİZDEKİ ÇOCUK

Saygıdeğer köprü dergisi okuyucuları hayata dair yazılarımla sizlerle tekrar buluşmaktan ötürü mutluluğumu bildirmeliyim. Umarım geçtiğimiz sayıdaki ‘’Burada ve Şimdi’’ başlıklı yazımı okuma imkanı bulmuşsunuzdur. Orada bütüncül olarak sıralamaya çalıştığım Kişisel gelişimimizle ilgili konuları detaylandırarak aktarmak istiyorum. Bu sayıdaki konum da İçimizdeki Çocuk oldu.

„İÇİMİZDEKİ ÇOCUK“ weiterlesen

BİR PADİŞAH GELENEĞİ : HAVUZA PARA ATMAK

Ähnliches Foto

Günümüzde süs havuzlarına ya da dinî mekânlardaki havuzlara para atmak âdet olsa da bunun tarihî gerçekliği 1.Mustafa’ya dayanır. Osmanlı padişahlarından 3.Mehmet’in oğlu olan 1.Mustafa zayıf ve narin bir yapıya sahipti. Sık sık türbe ziyaretleri yapar, çokça sadaka dağıtırdı. Sarayda Kur’ân-ı Kerim eğitimi alır, dini eserler okurdu. 1.Mustafa saltanatta gözü olmadığı için tahttan sevinçle inmiş, en küçük memnuniyetsizlik göstermemiştir. Bazı kaynaklarda “Deli Mustafa” olarak da geçen Sultan Mustafa deli değildi. Deliliğine delil olarak gösterilen sarayın havuzundaki balıklara altın para atması olayının arkasındaki gerçek başkaydı. Sultan Mustafa’nın havuzdaki balıklara altın atmasının sebebi; bunu saraydaki hizmetkârlara sadaka vermenin bir yolu olarak benimsemiş olmasıydı.

„BİR PADİŞAH GELENEĞİ : HAVUZA PARA ATMAK“ weiterlesen

CANIM ANNEM, ASLAN BABAM

Ähnliches Foto

Çocuk daha dünyaya gelmeden anne ile bağ kurmaya başlar, doğum anında ise bu bağ görünür hale gelir. Annenin kokusu ve dokunuşu çocuğa yabancı gelmez. Kızmak annede kalıcı değilken kırgınlıklar kalıcıdır. Zira anne ile çocuk arasındaki bağın kuvveti fiziksel değil duygusaldır. kızgınlıklar fiziksel sebeblere dayanırken kırgınlıklar duygusal sebeblere dayanmaktadır. Çocuğun annenin elindeki bardağa vurarak düşürüp kırması annede kızgınlığa sebeb olur fakat bir gülüş veya bir dudak büküşle anne bu kızgınlığı unutuverir. Fakat herkesin içinde çocuğun anneye ‚‘‘seni sevmiyorum‘‘ demesi kırgınlağa ve bir ömür boyu hatırlanmaya sebeb olur.

„CANIM ANNEM, ASLAN BABAM“ weiterlesen

HOCA AHMET YESEVİ

Bildergebnis für ahmet yesevi

Yahya Kemal Beyatlı diyor ki:”Hele bir araştırın bakalım. Göreceksiniz ki, bizim milletimizi asıl onda bulacaksınız. “

Batı Türkistan’ın Sayram şehrinde doğmuş ve tasavvufi marifetleri Buhara töresinde edinmiş bulunan Hoca Ahmet Yesevî, tarikat kurucusu, şair ve din büyüğü olarak Türk dünyasının manevi hayatını etkilemiş ender kişilerden biridir. Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli, Hacı Bayramı Veli, Geyikli Baba ve Sarı Saltuk gibi Anadolu erleri Hoca Ahmet Yeseviyi Anadolu topraklarına taşımışlardır.

„HOCA AHMET YESEVİ“ weiterlesen

MÜSLÜMAN ÇOCUKLARI DEİZME NEDEN KAYAR?

Bildergebnis für DEİZM

Son yıllarda Türkiye’de oluşturulmaya çalışılan tuhaf tuhaf olduğu kadarda akıldan mantıktan uzak bir din olgusunun oluşturulmaya çalışılması yüzünden, nasıl bir yola doğru gittiğimizin de hiç farkına varamadığımızı görmekteyiz. Neredeyse her sabah uyandığımızda akıl ve mantık dışı, vahiy ve sünnete dayanmayan merdiven altı fetvalarla karşılaşmaktayız.

„MÜSLÜMAN ÇOCUKLARI DEİZME NEDEN KAYAR?“ weiterlesen

KUR’AN VE SÜNNETTE MÜSLÜMANLARIN VASIFLARI

Bildergebnis für MÜSLÜMAN KELİMESİ

Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de biz insanları güzel ve donanımlı bir şekilde yarattığını, sorumlu varlıklar olduğumuzu ve sorumluluklarımızın da neler olduğunu bildirmiştir.

Yüce Allah sonsuz ilim sahibi, her şeyi bilen, insanlardan sorumluluklarını yerine getirmesini isteyen, eğiten, nâsuh bir tövbe ile tövbe edenleri bağışlayacağını bildiren ve daha birçok güzel isimleri (Esma-il Hüsna) olan bir varlıktır. Allah bu isim ve sıfatların bizce tasavvuru mümkün olmayan en yüce derecelerine sahiptir. Yeryüzünde bu sıfatlara kendi sınırlı imkanları (cüzi irade) ölçüsünde sahip olan tek varlık insandır. Bundan dolayıdır ki, insanın üstün bir varlık, “Allah’ın halifesi” olmasının sırrı buradadır.

„KUR’AN VE SÜNNETTE MÜSLÜMANLARIN VASIFLARI“ weiterlesen

ÖĞRENME ORTAMINDA ÖĞRENCİ FARKLILIKLAR(ZEKÂ ÇEŞİTLERİ)

Bildergebnis für zeka çeşitleri

Her insan fıtratı gereği farklı yaratılmış bir “hay”dır. Günlük hayatımızda fertleri diğerlerinden ayrıştıran bir çok özellikleri vardır. İlgilerimiz, yaşam tarzımız, zevklerimiz, davranışlarımız, ait olduğumuz kültür vb. buna benzer pek çok özellik bizi diğer insanlardan ayıran özelliklerdir. İşte bu ayrıcalıklar öğrenme konusunda da benzer bir duru gösterir. Özellikle yabancı uyruklu öğrenciler, farklı kültür ve sistemden geldikleri için sınıf ortamında ki diğer öğrencilerden belirgin bir şekilde farklı öğrenme alışkanlıklarına sahip olabilirler. Yabancı uyruklu olsun yada olmasın, bir sınıfta ki öğrencileri birbirinden ayrıştıran ve bşr öğretmenin farkında olması gereken pek çok özellikleri vardır; bu bölümde bunlardan en önemlileri ise şunlardır: Ön bilgi, ilgi, öğrenme hızı, bilişsel yetenekler, öğrenme stilleri ve sosyo-kültürel özelliklerdir.

„ÖĞRENME ORTAMINDA ÖĞRENCİ FARKLILIKLAR(ZEKÂ ÇEŞİTLERİ)“ weiterlesen

İSLAM TARİHİNDE BİR İLK, SİVİL İNSİYATİF

Bildergebnis für CEMEL VAKASI

Cemel vakısını farklı okuma…

Malumdurki Hz.Ali (ra) efendimizin zamanı sıkıntılı bir dönemdir. Fakat bu dönem, islam ümmetine bir takım geleneksel davranışlarıda kazandırmışdır.Cemel vakıası olarak tarihde yerini alan Hz.Aişe (rah) ile Hz.Ali (ra) arasında vuku bulan bu savaş, netice itibarı ile değil başlangıcı itibarı ile ele alınması daha doğru olacaktır. İslam tarihi okuyanlar , acaba sorusu ile bir çıkmaza girdikleri bu olay, sadece menfi değil müsbet bir vakıa olarakta değerlendirilmelidir.

„İSLAM TARİHİNDE BİR İLK, SİVİL İNSİYATİF“ weiterlesen